O projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Udział w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Okres naboru rozpoczyna się od 01.09.2019 r. i trwa do października 2020 r. (lub do wyczerpania miejsc). Projekt jest skierowany do:

 • Mieszkańców/mieszkanek woj. śląskiego z tzw grupy NEET, a więc młodych osób w wieku 18-29 lat
 • Biernych zawodowo
 • Osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej lub krótkoterminowej umowy o pracę
 • Osób nieuczących się lub posiadających status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych

Każdy z uczestników poprzez ustalony Indywidualny Plan Działania będzie miał możliwość wziąć udział w kursach zawodowych umożliwiających zdobycie wiedzy i uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie m.in.:

 1. Kadry i Płace
 2. Pracownik administracyjno-biurowy
 3. Szkolenie z zakresu HR

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem szkoleniowo-doradczym obejmującym między innymi:

 • Indywidualne wsparcie psychologa pracy, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Szkolenia „miękkie”:

 1. Radzenie sobie ze stresem
 2. Praca w zespole
 3. Trening asertywności
 4. Efektywne kierowanie zespołem
 5. Obsługa klienta i technik sprzedaży
 • 3 miesięczny płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane
 • Indywidualne sesje coachingowe z profesjonalnym coachem