O projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Udział w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do mieszkańców/mieszkanek woj. śląskiego.

Zajęcia prowadzone będą na poziomach zaawansowania dobranych zgodnie z przeprowadzonym testem na etapie rekrutacji w trybie 6h na tydzień w układzie 2x3h lub 3x2h. Ze względu na grupy docelowe 2-3 spotkania w tygodniu zapewniają optymalny kontakt z nauką i przyswajanie  wiedzy.

Projekt obejmuje 240 godzinny kurs języka angielskiego w 12 osobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania, który kończy się międzynarodowym egzaminem TOEIC.

Czym jest egzamin TOEIC?

Przez ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Dzisiaj wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 10,000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 120 krajach na całym świecie.