Kogo szukamy?

Jeżeli:

 • ukończyłaś/łeś 50 rok życia lub
 • jesteś osobą powracającą lub wchodzącą po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci lub
 • masz wykształcenie co najwyżej średnie lub
 • jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • jesteś w wieku 18-64 lat,
 • jesteś mieszkańcem/mieszkanką województwa śląskiego,
 • jesteś zainteresowana/ny nabyciem nowych lub podwyższeniem umiejętności językowych,

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ZGŁOSZENIA W ZAKŁADCE „KONTAKT”

UWAGA – aby przystąpić do udziału w projekcie należy spełniać co najmniej jedno z kryteriów strategicznych tj:

 • wykształcenie co najwyżej średnie,
 • wiek 50+,
 • status osoby bezrobotnej 6 miesięcy +
 • powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka