Strona główna

Bezpłatne szkolenia współfinansowanie ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

Kompleksowy system szkoleniowo-doradczy obejmujący:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Coaching indywidualny,
 • Szkolenia zgodnie z ustalonym Indywidualnym Planem Działania np.:
  1. Kadry i Płace;
  2. Pracownik administracyjno-biurowy;
  3. Szkolenie z zakresu HR;
 • Szkolenia miękkie m.in.:
  1. Radzenie sobie ze stresem
  2. Praca w zespole
  3. Trening asertywności
  4. Efektywne kierowanie zespołem
  5. Obsługa klienta i technik sprzedaż
  • Staż zawodowy lub zatrudnienie subsydiowane.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia:
Biuro Projektu LG Project
Ul. Klimczoka 6/5, 40-857 Katowice
Tel. 792-255-889 mail: szkolenia@lgproject.eu